keskiviikko 21. heinäkuuta 2010

Susiluola

Neandertalin ihmisten jäljillä Suomen suurimmassa luolassa. Susiluolan kooksi on arvioitu 400-500 m2. Maatutkaluotausten perusteella luola on 30 metriä pitkä ja suuaukon kohdalla noin 25 metriä leveä. Suuaukon korkeus on enimmillään 1,5 metriä ja luolan korkein kohta 2,2 metriä on luolan suuaukon lähellä. Susiluolalla tehtävien tutkimuksien vuoksi luolan suuaukko on aidattu, jotta tutkimuskohde säilyisi koskemattomana.

Susivuoren kallioperä on granodioriittia, jonka ikä on noin 1,9 miljardia vuotta, itse luolan iäksi on arvioitu yli 2,6 miljoonaa vuotta. Luola on syntynyt kallioperän vaakarakoon, joka on vuosimiljoonien kuluessa laajentunut luolaksi. Luolan täyte koostuu seitsemästä kivi- ja sorakerroksesta, joista ainakin ylin on työntynyt luolaan viimeisen n. 74 000 vuotta sitten alkaneen jääkauden sulamisvaiheessa n. 8 500 - 8 000 vuotta sitten. Luolan tyhjennys käynnistyi keväällä 1996 ja on jatkunut Museoviraston, Geologian tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston ajoituslaboratorion kanssa.

Luolassa on mahdollisesti ollut myös ihmistoimintaa, josta kertovat luolan sisäosista löydetyt esineet ja tulenpidon jäljet, joista ensimmäinen löydettiin vuonna 1996. Luolan tutkimukset ovat herättäneet laajaa kiinnostusta myös maamme rajojen ulkopuolella, löytöjä on kommentoitu kriittisesti ja ehkä eniten keskustelua onkin herättänyt kysymys luolan asukkaiden edustamasta ihmislajista. Asukkaista itsestään ei ole kuitenkaan jälkiä, koska luuaineisto ei Suomen maaperässä säily, mutta tutkimustulosten perusteella asutus ajoittuu noin 130 000 vuoden ikäiseksi, joten luolassa väitetään asuneen Neandertalin ihmisiä noin 75 000–125 000 vuotta sitten, ennen viimeistä jäätiköitymistä ja nykyihmisen ilmestymistä Eurooppaan. Mikäli tulokset pitävät paikkaansa luola olisi ainoa paikka maapallolla, josta on löydetty merkkejä jääkautta edeltävästä ihmiselämästä sellaisessa paikassa, jonka jääkauden aikainen mannerjäätikkö on myöhemmin peittänyt alleen. Näin ollen Susiluolan väitetään olevan Suomen vanhin ja ainoa ns. paleoliittista eli vanhinta kivikautta edustava muinaisjäännös ja koko Pohjois-Euroopan vanhin tunnettu ihmisten asuinpaikka. Jos nämä tulokset pitävät paikkaansa ne mullistaisivat historian kirjat pohjoisesta ihmisasutuksesta. Näin ollen Susiluola on aika ainutlaatuinen käyntikohde.Luolalle vievän polun varrelta löytyy myös kivipuisto, pronssikautinen hauta sekä kivipelto.

» Susiluola
» Museovirasto: Kristiinankaupungin Susiluola


Näytä Suomitour suuremmalla kartalla

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti